Salgs- og leveringsvilkår

Produktinformasjon/bilder

Alle oppgaver og data som finnes i Milrab sitt produktinformasjonsmateriell og prislister kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Forandringer som har funnet sted på allerede bestilte varer, vil kundene bli underrettet om. Det tas forbehold om feil i produktinformasjonen på web da dette kan endres fra produsent uten forvarsel. Milrab er da ikke erstatningsansvarlig i etterkant.


Betaling

Alle ordre til privatpersoner forhåndsbetales før varelevering. I de tilfeller hvor alternativ finansiering ønskes, som betalingsutsettelse eller avbetaling, skal kontrakten være signert og godkjent før varelevering.


Faktura

Ved betaling med faktura samarbeider vi med Svea Finans NUF. For å betale med faktura må du angi ditt personnummer eller organisasjonsnummer, det vil da bli gjort en kredittsjekk. Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger. Samtlige fakturaer sendes gjennom våre samarbeidspartnere, som omfatter Svea Finans NUF, Klarna (Klarnas brukerbetingelser , Klarnas personvernpolicy) , Cresco med flere, og betaling skal gjøres til disse. Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.


Frakt

Vi sender normalt med Bring, med mindre annet er avtalt. Vi forbeholder oss retten til å avvike fra - eller endre oppgitt leveringstid uten å gi beskjed på forhånd.

Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 99 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.


Ekspedering av ordre

Normal frakttid er 1-5 virkedager avhengig av ditt bosted. Varer som ikke finnes på lager ved bestilling er spesifisert i produktbildet i nettbutikken og vil der gi deg informasjon om når den er ventet inn. I disse tilfellene (dersom ønskelig), kan bestillingen deles opp, da med fraktkostnader tilknyttet hver sending.

Standarden vil være at vi holder alle varer på lageret til hele din bestilling er komplett, og kan sendes som en sending. Dersom du har spørsmål angående hvordan dette fungerer eller din ordre kan du kontakte kundeservice her


Priser

Frakten er spesifisert i handlekurven og varierer ut fra ditt bosted og hvilket fraktalternativ du ønsker. Prisene du finner på milrab.no inkluderer alltid MVA og tollavgifter.


Reklamasjoner

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Etter seks måneder er det din plikt å påvise at mangelen var der ved leveranse, og ikke har blitt forårsaket av deg eller ditt bruk. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å ta kontakt med oss på support@milrab.no. Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, § 51)
  • Kreve erstatning


Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen (vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til milrab.no ) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, § 30.


Avbestillinger

Vi har høy effektivitet ved prosessering av bestillinger, så gi oss snarlig beskjed ved avbestilling. På grunn av vår korte behandlingstid av bestillinger sendes varen fra vårt lager kort tid etter du har lagt inn din ordre. Vi anbefaler derfor at avbestillinger gjøres snarest, enten via telefon (53 69 78 78) eller via e-post.


Prisgaranti

For at du som kunde skal være trygg på at vi alltid har lave priser, har vi prisløfte på våre varer. Vi gjør vårt ytterste for å holde riktig prisnivå i forhold til markedet, men skulle du likevel finne et produkt vi fører (produktet må ha identisk SKU/produktnummer), til en lavere pris i en annen nettbutikk, vil vi justere prisen på ordren din til det samme beløpet. Dette prisløftet gjelder både før og under bestilling. Alt vi trenger for å justere beløpet på din ordre, er en direktelink til produktet i nettbutikken du har funnet varen. Denne linken skriver du enkelt inn i kommentarfeltet i kassen før du bekrefter ditt kjøp. Den konkurrerende nettbutikken må være norsk og ha lager i Norge, samt ha varen det gjelder på lager. Prisgarantien gjelder i 30 dager. *Prisløfte gjelder ikke for kategoriene elektronikk/profilering eller ved bruk av rabattkoder.


Skade på varen

Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette med en gang. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av den leverte varen. Oppdager du en transportskade først når åpner emballasjen må du snarest ta med deg hele forsendelsen inklusiv emballasjen tilbake til postkontoret og fylle ut et skadeskjema. Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av standard skadeskjema. Vi i Milrab kan også bistå dersom du har spørsmål rundt dette. Du kan kontakte oss her


Mangelfull vare

Ved eventuelle mangler eller fabrikasjonsfeil på solgte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har Milrab ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. Ved bestilling av profileringsutstyr som for eksempel tekstiler, er det særlig viktig at en komplett oversikt over mangler eller andre avvik rapporteres til oss. Når Milrab foretar retting eller omlevering kan ikke kjøperen gjøre ytterligere endringer.

 

Angrerett

Ved kjøp hos Milrab har du selvfølgelig den samme angreretten som hos andre. Men i tillegg til dette har vi i Milrab valgt å gi deg som kunde ekstra lang betenkningstid - hele 365 dager åpent kjøp, samt at Milrab dekker returkostnadene! Du kan lese mer om våre kundefordeler her. Nedenfor finner du informasjon om standard angrerett.

Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema. Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Forbruker skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren. Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Dersom du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst.

Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre returlapp utstedt av selger benyttes, selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt (vær oppmerksom på at ifølge Milrab sin Åpent Kjøp-policy dekker Milrab returkostnaden dersom du bruker den samme fraktmetoden og bruker de retursedler du mottok ved bestilling). Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.

Unntak og begrensninger i angreretten:
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpes side. Videre kan angreretten ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

 

Garanti

Milrab garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i samme tidsrom som varene er garantert fra Milrabs distributører, dette er som regel minimum ett år, maksimum fem år regnet fra leveringstidspunktet. Ved material- eller fabrikkfeil, reparerer eller bytter vi varen. Garantien gjelder ikke
  • Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
  • Kostnader for montering/demontering av feilaktig vare.
  • Kostnader for reparasjon ved et annet verksted en det som er avtalt med.
  • Reisekostnader.
  • Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
  • Rene slitedeler og forbruksvarer som for eksempel mus, musmatter, blekkpatroner, tastatur, m.m. Utover dette følger vi kjøpslovens regler.

Milrab svarer heller ikke for tap i næringsvirksomhet.
 

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på ting og dette skyldes at det ikke bryter med den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Milrab erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar i følge av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.
 

Force majeur

Er Milrab forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Milrab fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.