EE-avfall

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet. EE-avfall inneholder også mye metall, som det er viktig å gjenvinne. Det er derfor viktig at forbruker leverer kassert EE-avfall tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktet gjenvinnes.

 
Retur av EE-avfall Milrab er primært en forhandler, men også tidvis en importør, av elektriske og elektroniske produkter, og har derfor forpliktelser etter forskriften både i forhold til produsentansvaret (som importør) og som forhandler.
Hva er EE-avfall? De fleste av oss har en rekke elektroniske produkter som går på strøm eller batterier; smartklokker, treningsklokker, høyttalere, telefoner, etc. Både velfungerende og ikke-fungerende produkter byttes ofte i dagens forbrukersamfunn, og dette blir det mye avfall av. Avfallet fra denne type produkter inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet, tillegg til at de ofte inneholder eksempelvis metall, som er viktig å gjenvinne.
Hvordan skal du kvitte deg med EE-avfall? For privatpersoner er det heldigvis veldig enkelt å kvitte seg med EE-avfall på en enkel og forsvarlig måte. Alle forhandlere som selger et lignende produkt som du ønsker å kaste, plikter å ta imot EE-avfall. Dette til og med om det ikke er av et merke de selv fører i sin butikk. I tillegg til dette, kan privatpersoner gratis benytte seg av kommunale mottak eller innsamlingsordninger. Avfallsforskriften presiserer at aktører som oss, der omsetning og levering av EE-produkter foregår utenfor butikklokale, plikter å etablere et effektivt system for forsendelse og mottak av tilsvarende mengder EE-avfall. Dette løser vi ved å benytte oss av NORSIRK sine mottaksanlegg i hele Norge. I tillegg kan du selvsagt også levere EE-avfall direkte til vårt PickUp-point i Vestby
Hva skjer med EE-avfall etter at du leverer det? Retur og gjenvinning av EE-avfall hos Milrab gjøres i samarbeid med NORSIRK. NORSIRK er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og håndtering av EE-avfall fra ca 2500 hentesteder i hele Norge.

NORSIRK ivaretar også produsentansvaret for Milrab i Norge - noe som betyr at NORSIRK samler inn og gjennvinner Milrab sin andel av det EE-avfallet som oppstår i Norge hvert år.

Gjenvinningsgraden på det som samles inn av vår samarbeidspartner er på hele 97,5%. Ca 10% er energigjenvinning, mens resten er materialgjenvinning. Det betyr at når du leverer noe i våre butikker som skal gjenvinnes – sørger vår samarbeidspartner for at eksempelvis plast, aluminium, kobber og glass i produktene blir til nye råvarer, som kan brukes på nytt i nye produkter. Noen av produktene som leveres blir reparerte og brukt på nytt, eller deler av produktene skrus av og brukes på nytt. Da er det gjenbruk eller komponentgjenbruk det er snakk om.
 

Omtaler i media

Dersom du jobber i media og ønsker å ta en prat, ta gjerne kontakt her