Dimisjonsgodtgjørelse

Soldatbetaling
Denne løsningen er perfekt for deg som er vernepliktig, befalselev, grenader eller lærling. Med soldatbetaling kan du kjøpe varene du har lyst på allerede nå, og utsette betalingen i opptil 10 måneder. Du får inntil kr 20.000 i kreditt og betaler ingen renter i den betalingsfrie perioden. Minste kjøpsbeløp er på kr 2500.


Praktisk informasjon:

- Inntil kr 20.000 i kreditt.
- Du betaler kun et engangsgebyr på opptil kr 475 og ingen rente.
- Minste kjøpsbeløp er kr 2500.

Måneder til betaling Engangsgebyr Effektiv årlig rente ved totalpris kr 10 000
2 kr 99 5.94%
4 Kr 275 8.25%
6 Kr 349 6.98%
9 Kr 425 5.56%
10 Kr 475 5.70%

* Det påløper ingen nominell rente i utsettelsesperioden. Ved for sen betaling vil det være en nominell rente på 1,75% per måned som vil løpe fra tidspunktet betalingsfristen går ut. Det vil også være et administrasjonsgebyr på kr 45. Eff. Rente 31.8%, 15.000 o/12 mnd. Totalt kr 17.368.